top of page
  • Regulatory House

NMVO Fee Models Overview for 2022

EMVO informs MAHs and OBPs about the national fees for year 2022. Therefore the NMVO Fee Models Overview has been published on the EMVO website.


Some of the national fees are not confirmed yet and updated overview will be published in October/November.


For more information click this link.

10 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SÚKL na svých webových stránkách zveřejnil několik typů výrobků, u nichž již nelze žádat o registraci jakožto léčivého přípravku, jelikož nenaplňují definici dle §2 zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech.

Evropský výbor pro kosmetiku a zdraví spotřebitelů (CD-P-COS, coordinovaný EDQM) vydal druhé vydání této knihy, která slouží jako návod pro výrobce a posuzovatele bezpečnosti. Hlavním záměrem pro vydá

bottom of page