top of page
  • Regulatory House

Nový zákon o ZP a IVD v platnosti od 22.12.2022

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a Zákona č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Výsledkem je sjednocení a zjednodušení a také doplnění některých informací, které nebyly dříve plně popsány.


Jeho znění společně s dalšími novelizovanými dokumenty lze nalézt v tomto odkazu:

https://www.niszp.cz/cs/legislativa/pravni-predpisy-cr

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page