top of page
  • Regulatory House

Recertifikace tzv. legacy devices: prodloužení přechodného období

Aktualizováno: 7. 3.

Dne 6.ledna 2023 předložila Evropská komise návrh na prodloužení přechodného období pro recertifikaci zdravotnických prostředků označovaných jako tzv. legacy devices podle Nařízení 2017/745 (MDR). Tyto prostředky byly uváděny na trh na základě certifikátů vydaných podle směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.

Minulý týden byl tento návrh Evropským parlamentem a Radou EU přijat. Nyní tedy čeká na schválení členskými státy.

Nově prodlouženého přechodného období však mohou využít pouze ti výrobci, kteří se již na nová pravidla začali připravovat. Výrobce totiž musí nejpozději do 26.5.2024 zavést nový systém řízení kvality dle nařízení, do stejného data také musí on jeho zplnomocněný zástupce podat formální žádost o zahájení certifikace daného prostředku u oznámeného subjektu a s tímto oznámeným subjektem nejpozději do 26.9.2024 uzavřít písemnou smlouvu o certifikaci. Takový prostředek musí i nadále splňovat požadavky podle dosavadních pravidel. Ruší se také ustanovení s roční lhůtou (tj. do 26.5.2025) pro doprodej zdravotnických prostředků.

Více informací naleznete zde: https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/02/vyrobci-ziskaji-vice-casu-na-recertifikaci-zdravotnickych-prostredku/

10 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

N-acetylcystein je součástí přípravků, které jsou v některých zemích běžně dostupné jako doplňky stravy. Špatnou správou pro výrobce nebo distributory těchto doplňků stravy však je, že v ČR jsou takov

Cílem přezkumu těchto pravidel je podnítit diskusi o nejlepších možných přístupech k vyvážení transparentnosti klinických hodnocení s požadavky na důvěrnost (zachování vysoké míry ochrany osobních úda

bottom of page