top of page
  • Regulatory House

Veřejná konzultace k revizi pravidel transparentnosti pro CTIS

Cílem přezkumu těchto pravidel je podnítit diskusi o nejlepších možných přístupech k vyvážení transparentnosti klinických hodnocení s požadavky na důvěrnost (zachování vysoké míry ochrany osobních údajů) a zároveň zjednodušit způsoby používání CTIS za účelem snížit administrativní zátěž pro orgány veřejné správy a zadavatele.

Po veřejné konzultaci bude případná revize pravidel transparentnosti předložena správní radě EMA ke schválení a implementaci do konce roku 2023.

Z tohoto důvodu se mohou dotčené subjekty vyjádřit prostřednictvím online formuláře, dostupného v tomto odkaze https://www.ema.europa.eu/en/news/review-transparency-rules-eu-clinical-trials-information-system-ctis, a to do 28. června 2023.

4 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

N-acetylcystein je součástí přípravků, které jsou v některých zemích běžně dostupné jako doplňky stravy. Špatnou správou pro výrobce nebo distributory těchto doplňků stravy však je, že v ČR jsou takov

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na svých webových stránkách dne 25.4.2023 informovali o připravovaném opatření, kterým bude zakázán prodej potravin a doplň

bottom of page