top of page
Ukázky

KLINICKÉ ZKOUŠKY

Jsme schopni nabídnout přípravu, provedení, vedení a vyhodnocování klinických hodnocení od fáze I do fáze IV v jakémkoli oboru medicíny a zdravotnických prostředků. Především v České republice a na Slovensku, ale samozřejmě i v dalších zemích EU. V REGULATORY HOUSE jsme vybudovali tým zkušených odborníků pod samostatnou jednotkou REKNOS Science s.r.o. Jsme připraveni zajistit kompletní servis vašich klinických hodnocení:

Poskytnutí "one-stop-shop" pro klinická hodnocení všech fází

 • Asistence při návrhu zkoušek

 • Vyhledání vhodného pracoviště

 • Sestavení studie

 • Externí zajištění koordinátora klinické studie

 • Outsourcing monitorů

 • Vzdělávání a semináře (GCP, klinická hodnocení v praxi, farmakologie)

 • Odborné překlady
   

Dostupnost kapacit a odborných znalostí na jednom místě

 • Přístup k univerzitním nemocnicím a zařízením poskytovatelů zdravotní péče, klinickým výzkumníkům a pacientům

 • Koordinace klinických studií v rámci celé sítě projektu
   

Realizace klinických zkoušek
 

 • Metodická podpora klinických hodnocení

 • Psaní lékařských zpráv

 • Zahajovací fáze, legislativní podpora

 • Regulační podpora a překlady

 • Biometrie (správa dat, biostatistika)

 • Monitoring klinických hodnocení

 • Farmakovigilance
   

Kontrola a zajištění kvality
 

 • Podpora při vytváření systematického a řádného řízení projektů v souladu s požadavky příslušných právních předpisů a směrnic 

 • Vytvoření základního souboru vzorových standardních operačních postupů (SOP) pro procesy

 • Konzultace při tvorbě systému zajištění kvality/kontroly kvality

 • Audity systému kvality/ GCP

bottom of page