top of page
Pipetovací Vzorky a zkumavce

REGISTRACE/NOTIFIKACE

Jsme schopni splnit vaše specifické regulační potřeby v celém životním cyklu produktu. Naše hlavní přednosti spočívají ve znalostech a dlouhodobých zkušenostech, službách šitých na míru, flexibilitě, efektivitě a kreativitě.

 

Nabízíme kompletní registrační a notifikační služby v oblasti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, kosmetiky a doplňků stravy. Na základě dlouhodobých zkušeností má náš tým odborníků znalosti a schopnosti pomoci vám během krátké konzultace nebo dodat řešení celého procesu na míru.

Léčivé přípravky

 • Sestavení dokumentace a hodnocení před podáním žádosti 

 • Kompilace dokumentů v eCTD

 • Podpora při vytváření Modulu 1

 • Kompletní management pro CP, MRP, DCP a národní procedury

 • Následný post marketingový servis

 • Podpora regulačních záležitostí v rámci Evropy

 • Kompletní servis pro držitele rozhodnutí o registraci

 • Všechny výše uvedené služby jsou obdobné i pro veterinární přípravky
   

Zdravotnické prostředky

 • Oznámení výrobce/distributora/dovozce zdravotnických prostředků

 • Vyhodnocení a sestavení technické dokumentace

 • Povinné legislativní požadavky na označení zdravotnických prostředků

 • Sledování právních předpisů EU/lokální legislativy

 • Podpora a provedení klinických zkoušek

Kosmetika
 

 • Registrace  distributora/výrobce a oznámení kosmetických výrobků v EU

 • Správa databáze CPNP

 • Klasifikace kosmetických a hraničních výrobků podle nařízení EU 

 • Konzultace a hodnocení dokumentace k výrobkům, označování

 • Národní požadavky
   

Doplňky stravy
 

 • Národní notifikace doplňků stravy

 • Konzultace a monitoring místní legislativy

 • Požadavky na označování, kontrola dat, konzultace

 • Překlady

bottom of page