top of page
Analýzu dat

TRANSLAČNÍ STRATEGIE

Cílem je správně definovat směry a potenciální produkty biomedicínských projektů z hlediska legislativy a zasadit projekty do regulačních souvislostí.

  • Shromažďování informací – strukturovaná předloha slouží ke shromažďování základních informací potřebných k posouzení translačního procesu a k vytvoření strategie.
     

  • Analýza a doporučení – analýza dostupných informací, doplnění v rámci posouzení a doporučení vhodného postupu, který by měl být realizován.
     

  • Translační strategie – všechny aspekty translačního procesu, plánování a řízení projektu s cílem eliminovat rizika a koordinovat všechny aspekty pro dosažení cíle.

bottom of page