top of page
  • Regulatory House

CBDs has to be considered novel food

Court of Justice of the European Union ruled in 19 November 2020 that cannabidiol (CBD) ‘does not appear to have any psychotropic effect or any harmful effect on human health ’(1) ,and therefore cannabidiol should not be considered as drug within the meaning of the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961.

As a consequence, cannabidiol can be qualified as food, provided that also the other conditions of Article 2 of Regulation (EC) No178/2002 are met.


In 2019, Member States considered that no history of human consumption for cannabidiol as food before 15 May 1997 could be demonstrated, and that it should be regarded as ‘novel’, and thus be subject to the novel food Regulation. Such products must therefore go through a pre-market authorisation proces.


For mor information click here.

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page