top of page
  • Regulatory House

Návrh stanoviska: veřejná konzultace o nitrosaminech v potravinách

Aktualizováno: 5. 12. 2022

Veřejná konzultace k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k rizikům pro lidské zdraví v souvislosti s přítomností nitrosaminů v potravinách


Nitrosaminy jsou chemické sloučeniny, které se mohou tvořit v potravinách během jejich přípravy a zpracování . Byly nalezeny v potravinách, jako jsou uzeniny, zpracované ryby, kakao, pivo a další alkoholické nápoje. Nitrosaminy mohou být přítomny také v řadě dalších potravin, jako je vařené maso, zpracovaná zelenina, obiloviny, mléko a mléčné výrobky nebo fermentované, nakládané a kořeněné potraviny. Některé nitrosaminy jsou genotoxické (mohou poškodit DNA) a karcinogenní (mohou způsobit rakovinu). Návrh stanoviska úřadu EFSA hodnotí rizika pro veřejné zdraví související s přítomností nitrosaminů v potravinách.


Při hodnocení bylo zjištěno, že u všech věkových skupin je expozice nitrosaminům z potravy vyšší než úroveň, která by mohla představovat zdravotní problém.


Zájemci jsou vyzváni k zaslání svých písemných připomínek do 22. listopadu 2022.


Více informací a možnost předložení připomínek naleznete na tomto odkazu.

14 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

bottom of page