top of page
  • Regulatory House

EMA has recommended first COVID-19 vaccine for childrem aged 12 to 15 in EU!

The European Medicines Agency (EMA) has recommended extending use of Comirnaty to adolescents aged 12 to 15 years. Currently, the use of this vaccine from the Pfizer / BioNTech consortium has been approved from 16 years. Following the EMA's recommendation, a decision on the change will be issued by the European Commission and such a decision will automatically be valid in all EU Member States.


For more see this link.

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page