top of page
  • Regulatory House

Evropský antibiotický den (EAAD)

Aktualizováno: 5. 12. 2022

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platformu a podporu pro národní kampaně za obezřetné používání antibiotik vedoucí k otevřené spolupráci pacienta s lékařem.

EAAD každoročně připadá na 18. listopadu a lékárny se letos v kampani, která proběhla od 14. – 20. listopadu, zaměřily především na antibiotika lokální. Ta jsou často a nesprávně užívána k samoléčbě. Antibiotika jsou léky vázané na předpis a je nezbytné, aby se pacienti při užívání vždy řídili doporučením lékaře. Státní zdravotní ústav ve spolupráci s ECDC a WHO připravuje informační materiály, aby pomohla zvyšovat povědomí pacientů o obezřetném užívání antibiotik.


Pro více informací navštivte tento nebo tento odkaz.

6 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

bottom of page