top of page
  • Regulatory House

Food additive Titanium Dioxide (TiO2)banned as of this summer

Aktualizováno: 17. 2. 2022

The European Commission has adopted a ban on the use of Titanium Dioxide as a food additive (E171). The Commission Regulation (EU) 2022/63 was published in the Official Journal of the EU on 14th January 2022. Titanium Dioxide is used to impart white colour to many foods, from baked goods and sandwich spreads to soups, sauces, salad dressing and food supplements. After conducting a review of all the relevant available scientific evidence, EFSA concluded that a concern for genotoxicity of TiO2 particles cannot be ruled out, and an Acceptable Daily Intake (ADI) cannot be established for E171.The ban will apply after a six-month transitory period. This means that, as from 7th August 2022, this additive should no longer be added to food products.


CZ: https://lnkd.in/dVFPMDrD


ENG: https://lnkd.in/g7Ev9hu

8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page