top of page
  • Regulatory House

IVDR - Commission proposal

In the context of the forthcoming effectiveness of EU Regulation 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices (IVDR, Regulation), the European Commission proposes to extend the transitional periods for the placing on the market of devices under Directive 98/79 / EC on in vitro diagnostic medical devices. One of the main reasons is solving of the COVID-19 pandemic and at the same time the limited capacity of notified bodies, of which only 6 have been appointed so far according to the IVDR.


The proposed terms are described in this link.

3 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page