top of page
  • Regulatory House

Module UDI/Devices registration and Notified Bodies and Certificates were launched

The European Commission has launched two more modules of the EUDAMED database for voluntary use.

One of them is device identification system based on a unique device identifier (UDI) allowing easier traceability of medical devices, the second modul should inform about any information regarding certificates - issued, suspended, reinstated, withdrawn or refused and other restrictions imposed on these certificates. Such information is accessible to the public.


More information, including user manuals, can be found on the European Commission's website.

5 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page