top of page
  • Regulatory House

News from the field of clinical evaluation

SÚKL has added a new folder in the clinical trial section called „REGULATION (EU) No 536/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL“ on his website, where it is possible to find all articles related to the regulation and the EU portal.


Also there will be updated all current information related to CTIS (Clinical Trials Information System). It also publishes requirements for the labeling of such products in the English version.


For more information click here.

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page