top of page
  • Regulatory House

News in the notification of food supplements in Czech

The Ministry of Agriculture announces on its website, that new Food notification system (SOP) will be launched, which and it will serve for all food business operators to send a notification on the marketing of their food supplements or fortified food in the Czech Republic. The system is expected to be running in the firt quarter of the year 2022.


Find out more here.

4 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page