top of page
  • Regulatory House

Obligation to report food supplies for special medical purposes since January 1, 2022

The State Institute for Drug Control notifies importers and domestic producers of food for special medical purposes (PZLÚ) about the new obligation to report the date of actual launch, interruption, renewal or termination of PZLÚ marketing in the Czech Republic and notify the volume of deliveries electronically via the form, which follows from the provisions §39 ZoVZP. It applies to all PZLÚ for which payment has been set.


Link.

4 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na konci roku 2022 byl vydán nový společný zákon pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro č. 375/2022 Sb., čímž došlo ke zrušení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnický

S novou legislativou, která pro oblast zdravotnických prostředků vstoupila v platnost v květnu 2021, se objevily také potíže. Jedná se zejména o nedostatek certifikačních autorit, ale také výrazně zvý

Minulý týden proběhl tzv. evropský antibiotický den. Ten si klade za cíl jednak zvýšit povědomí o uvážlivém používání antibiotik a s ním spojené riziko resistence bakterií, ale také poskytuje platform

bottom of page