top of page
  • Regulatory House

PRAC recommends the suspension of the MA for HES solutions for infusion in the EU

Aktualizováno: 7. 12. 2022

Based on the studies, that were conducted and in view of the serious risks that certain patient populations are still exposed to, EMA’s safety committee (PRAC) has recommended that marketing authorisations for hydroxyethyl-starch (HES) solutions for infusion should be suspended across the European Union (EU).


For more information see this link.


9 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SÚKL na svých webových stránkách zveřejnil několik typů výrobků, u nichž již nelze žádat o registraci jakožto léčivého přípravku, jelikož nenaplňují definici dle §2 zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech.

Evropský výbor pro kosmetiku a zdraví spotřebitelů (CD-P-COS, coordinovaný EDQM) vydal druhé vydání této knihy, která slouží jako návod pro výrobce a posuzovatele bezpečnosti. Hlavním záměrem pro vydá

bottom of page