top of page
  • Regulatory House

Vitamin D products - is it a medicine or dietary supplement?

For some manufacturers, it may still be a question of when their product can still be considered a dietary supplement and when it is already a drug. The Control Office, more precisely the State Institute for Drug Control, has now also expressed this opinion.


He decided, in the light of new expertise on adverse reaction, that he would no longer classify products with a recommended daily allowance of less or equal to 50 μg vitamin D (ie 2,000 IU / International Units) as medicinal products.


Do you need more information? Not sure about something? Contact us!

13 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SÚKL na svých webových stránkách zveřejnil několik typů výrobků, u nichž již nelze žádat o registraci jakožto léčivého přípravku, jelikož nenaplňují definici dle §2 zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech.

Evropský výbor pro kosmetiku a zdraví spotřebitelů (CD-P-COS, coordinovaný EDQM) vydal druhé vydání této knihy, která slouží jako návod pro výrobce a posuzovatele bezpečnosti. Hlavním záměrem pro vydá

bottom of page